Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Enthousiasmeert en activeert, Mediation, Communicatie, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Verbindt partijen op hun belangen, Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Sales, Internationalisatie, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Mensenmotor, slaat brug tussen organisatie en markt, Pers en (social) media, Media en entertainment, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Religie /cultuur /historie, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Internationale ondernemerschap - partnerships en eigen bedrijven in Europa en USA, Pers en (social) media, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Detachering, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Import, Marketing en business development, Sales, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Innovatie, Mediation, Productie /operatie, Duurzaamheid /MVO, Communicatie, Export, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Faillissementen of saneringen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Enthousiasmeren en betrekken van mensen, Innovatie, Mediation, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Helikopter view met internationale en financiële achtergrond, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Logistiek, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Media en entertainment, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Maritieme omgevingen, Detachering, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Export, Marketing en business development, Sales, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Faillissementen of saneringen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Treasury, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Logistiek, Distributie, Inkoop, Import, Export, Fiscale zaken, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Financiële zaken, Commercie
Persoonlijke competenties
Risicomanagement in complexe organsaties, Media en entertainment, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken