Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Subsidies, Media en entertainment, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Internationale betrekkingen , Internationalisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Media en entertainment, Mediation, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Riskmanagement, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Bestuur /management /bedrijfsvoering
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Organisatie-identiteit en -cultuur, ethiek, Subsidies, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Duurzaamheid /MVO, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Budgetteringen, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Brengt uiteenlopende belangen samen, Pers en (social) media, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Businessplannen, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Heeft hart voor duurzaamheid en zorg, Stad /milieu en ruimte, Religie /cultuur /historie, Duurzaamheid /MVO, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Grondig onderzoek, Innovatie, Logistiek, Overheidsfinanciën, Fiscale zaken, Riskmanagement, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Persoonlijke competenties
Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
IT Audit en Financial Audit, Mediation, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Fiscale zaken, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Waardebepalingen, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Financiële zaken