Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Strategie aanpassen aan marktveranderingen, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Duurzaamheid /MVO, Logistiek, Distributie, Inkoop, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Scherp, onafhankelijk, nieuwsgierig, Innovatie, Mediation, Wet- en regelgeving, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Veiligheid,Gezondheid&Milieu, Productie /operatie, Duurzaamheid /MVO, Riskmanagement, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Zorgt voor resultaat, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Budgetteringen, Waardebepalingen, Reorganisaties, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Vertrouwenspersoon/trusted advisor, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Religie /cultuur /historie, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Fiscale zaken, Opzetten van een bedrijf, Waardebepalingen, Faillissementen of saneringen, Riskmanagement, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Grote problemen oplossen, risicovolle situaties, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Religie /cultuur /historie, Duurzaamheid /MVO, Communicatie, Overheidsfinanciën, Budgetteringen, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Van strategie naar oplossing, Subsidies, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Internationalisatie, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Informatie vertalen naar sturingsinformatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Overheidsfinanciën, Budgetteringen, Riskmanagement, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Enthousiasmeert vanuit commitment, Complexe projecten opzetten en/of managen, Familiebedrijven, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Bewaakt de samenhang tussen grote lijn en detail, Stad /milieu en ruimte, Religie /cultuur /historie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Businessplannen, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie