Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor vrijblijvende ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Media en entertainment, Mediation, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Riskmanagement, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Businessplannen, Reorganisaties, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Organisaties klaarmaken voor het digitale tijdperk, Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Religie /cultuur /historie, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Opzetten van een bedrijf, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Creativiteit in (her)financiering, funding en reorganisaties, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, (Her)financiering, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Beursgangen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Integrale blik op bedrijfsvoering, brede financiële expertise, Fiscale zaken, Budgetteringen, Businessplannen, Riskmanagement, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Mensen-mens, familie-middenbedrijven, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Detachering, Marketing en business development, Sales, Businessplannen, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Financieel toezicht met een breed inzicht, Treasury, Fiscale zaken, Budgetteringen, Waardebepalingen, (Her)financiering, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
ECommerce, Pers en (social) media, Media en entertainment, Innovatie, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Familiebedrijven, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Lobby overheid en politiek, Subsidies, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Detachering, Duurzaamheid /MVO, Overheidsfinanciën, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Commercie