Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor vrijblijvende ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Boardroomdynamics in de Zorg, Evaluaties RvT, Innovatie, Mediation, Religie /cultuur /historie, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Riskmanagement, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Oplossingen vinden binnen kaders, Pers en (social) media, Stad /milieu en ruimte, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Internationale betrekkingen , Inkoop, Sales, Overheidsfinanciën, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Vernieuwing en mensen in hun kracht zetten, Innovatie, Export, Marketing en business development, Riskmanagement, Internationalisatie, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Combineeert financieel en medisch specialisme, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Budgetteringen, (Her)financiering, Riskmanagement, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Treasury, Complexe projecten opzetten en/of managen, Inkoop, Budgetteringen, Businessplannen, (Her)financiering, Riskmanagement, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Talentherkenning binnen de organisatie, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Media en entertainment, Innovatie, Wet- en regelgeving, Marketing en business development, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Verbindt organisatiedoel en klantbegrip, Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Overheidsfinanciën, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Treasury, Complexe projecten opzetten en/of managen, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Resultaat door teamwork, Pers en (social) media, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Fiscale zaken, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Waardebepalingen, (Her)financiering, Faillissementen of saneringen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken