Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Potentie van mensen boven water krijgen en inzetten, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Maritieme omgevingen, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Internationale betrekkingen , Communicatie, Export, Marketing en business development, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Vastgoed, Subsidies, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Businessplannen, Faillissementen of saneringen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Management en beleid in de cultuursector, Pers en (social) media, Media en entertainment, Stad /milieu en ruimte, Religie /cultuur /historie, Communicatie, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Biedt houvast, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Productie /operatie, Marketing en business development, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Cultuur en ethiek, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Fiscale zaken, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Inzicht, Overzicht en Samenhang, Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Distributie, Businessplannen, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Doelgericht, Challenging, Oplossingsgericht, Betrokken, Betrouwbaar, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Detachering, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Waardebepalingen, (Her)financiering, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Corporate governance, Wet- en regelgeving, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Treasury, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Duurzaamheid /MVO, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Waardebepalingen, (Her)financiering, Riskmanagement, Reorganisaties, Familiebedrijven, Beursgangen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken