Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Snel nieuwe omgevingen eigen maken, Detachering, Complexe projecten opzetten en/of managen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Transformatie realiseren in veranderende omgevingen, Innovatie, Duurzaamheid /MVO, Communicatie, Marketing en business development, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Waardebepalingen, (Her)financiering, Riskmanagement, Beursgangen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
Aandachtsgebied
Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Bewaakt de samenhang tussen grote lijn en detail, Stad /milieu en ruimte, Religie /cultuur /historie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Businessplannen, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Sales, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Riskmanagement, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Lost crisis op, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Overheidsfinanciën, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Subsidies, Innovatie, Detachering, Productie /operatie, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Internationale betrekkingen , Marketing en business development, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
M&A, Corporate Finance, Restructuring, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Waardebepalingen, (Her)financiering, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Helpt transformaties naar resultaat, Internationale betrekkingen , Logistiek, Distributie, Inkoop, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Reorganisaties, Beursgangen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen