Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor vrijblijvende ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Medezeggenschap, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Religie /cultuur /historie, Duurzaamheid /MVO, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Diplomatiek probleemoplosser met hoog commitment, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Reorganisaties, Internationalisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Treasury, Complexe projecten opzetten en/of managen, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Partijen met tegengestelde belangen op 1 lijn brengen, Mediation, Overheidsfinanciën, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Businessplannen, Reorganisaties, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Maritieme omgevingen, Religie /cultuur /historie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Businessplannen, Riskmanagement, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Commercie
Persoonlijke competenties
Verbindt partijen op hun belangen, Innovatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Sales, Internationalisatie, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Strategisch en operationeel gericht, Internationale betrekkingen , Communicatie, Marketing en business development, Businessplannen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Veranderprocessen, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Wet- en regelgeving, Complexe projecten opzetten en/of managen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Informal investment, problemen oplossen, Treasury, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Internationale betrekkingen , Budgetteringen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Waardebepalingen, (Her)financiering, Riskmanagement, Reorganisaties, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken