thumb

Best practices voor commissarissen: deel 2

Memo | 11-9-2019 | 270 | 9
thumb

Vier jaar lang hebben we interessante experts uit het vak geïnterviewd. Uit al die interviews hebben we de tien best practices voor commissarissen en toezichthouders verzameld en voor je op een rij gezet. Hierbij deel 2 van het tweeluik.

6 Blik op de buitenwereld 

Een goede commissaris weet hoe de lijnen lopen binnen én buiten de organisatie. Een goede relatie met de stakeholders is dan ook belangrijk. Ga het contact aan en organiseer de stakeholderdialoog. Natuurlijk altijd in samenspraak met de RvB, want die relatie moet zuiver blijven. Een goed contact op met de buitenwereld levert je meer kennis van en over de markt op en een kritische blik waarop je je strategie kunt toetsen. 

Zoek de discussie op. Het doel is om te komen waar je wilt zijn, maar met het draagvlak van de belangrijkste stakeholders. En dat zij de juiste context aangereikt krijgen, zodat ze bij besluiten niet alleen vanuit hun eigen belevingswereld oordelen, maar zich aangehaakt en betrokken voelen. Zo sta je nooit alleen staat bij tegenwind. 

Verstandig is om de externe stakeholders goed in kaart te brengen: maak heel praktisch een lijstje met namen, mailadressen en telefoonnummers. Wie zijn de belangrijkste klanten? Wie is de wethouder? Zodat je, mocht er iets misgaan, meteen met de juiste mensen kunt communiceren. 

7 Goed HR-beleid

Ook op HR-gebied wil je niet verrast worden. Zorg ervoor dat je rechtstreeks contact hebt met de medewerkers, zodat je goed weet wat er speelt op de werkvloer. Neem dan ook geen genoegen met een rondleiding door het kantoor voorafgaand aan een RvC-vergadering.

Onderzoek welke systemen en processen de organisatie heeft om talentvolle mensen de kans te geven om door te groeien naar leiderschapsfuncties. Stel de vraag: kunnen medewerkers van functie wisselen, zodat ze ook andere talenten kunnen ontwikkelen en wellicht nog meer tot ontplooiing komen? En sluit het aan bij de strategie? Of gaan we tegen onder- of overbezetting aanlopen? Het is altijd goed om te kijken naar waar winst kan ontstaan in de organisatie, ook vanuit je HT-beleid. 

8 Een gebalanceerde teamsamenstelling

Voor een RvC is het belangrijk om goed naar de samenstelling van je eigen team te kijken - op diverse vlakken. Dat gaat verder dan alleen man/vrouw: kijk naar wat je nodig hebt. Wil je als team bijvoorbeeld aan de slag met complexe problemen, dan is het slim om ook mensen in de RvC te hebben die in beelden kunnen denken, een helikopterview hebben en ongewone verbindingen kunnen maken. Iemand die gewend is om oplossingen te bedenken voor moeilijke vraagstukken. 

Ben je op zoek naar een nieuw lid voor je RvC? Neem in het profiel van de persoon die je zoekt dan ook karakter, gedrag en cultuur mee. Stel daarbij vast wat voor type persoon je zoekt. Is het iemand die bereid is om af en toe een beetje bij te buigen? Past hij of zij bij de cultuur die je wenst? Tijdens de werving zijn ervaring en kennis belangrijk, maar met een goede cultuur en het juiste gedrag, creëer je uiteindelijk betere resultaten. 

9 Voorbeeldrol

Veel mensen denken dat de voorbeeldrol alleen van een bestuurder moet komen. Maar als RvC heb je ook een voorbeeldrol, met name richting het bestuur. Hoe jij je gedraagt als commissaris heeft impact op de hele organisatie. Benut die voorbeeldrol. Vind je vertrouwen en integriteit in de organisatie belangrijk? Dan heb je daar met je eigen handelen grote invloed op. 

10 Kijk vooruit

Als je investeert in ICT en innovatie, versterk je je marktpositie. Dat blijkt uit zowat ieder onderzoek. Investeer je niet? Dan houd je het als organisatie minder lang vol en lopen concurrenten je al snel aan alle kanten voorbij. Want voor je het weet, doe je iets wat al niet meer van deze tijd is en speel je niet meer in op de veranderde wensen van je klant. 

Stel jezelf dan ook de vragen, wat is voor ons het belang van technologie, ICT, en innovatie? Wordt het strategisch ingezet, of alleen faciliterend? En hoe gaan we om met cyber security? Niemand wil tenslotte de nieuwe Kodak of Nokia worden.

Houd ook de risico’s in de gaten. Eigenlijk is iedere onderneming tegenwoordig een data-onderneming. Hoe ga je om met al die data en gegevens van mensen? Is de kennis up to date betreffende de privacywetgeving? Stel, je wordt gehackt en al je klantgegevens liggen op straat. Wat dan? Ligt er een plan klaar? Een protocol? Door één stomme fout kan een zorgvuldig opgebouwde reputatie behoorlijk worden geschaad, en daarmee de continuïteit van de organisatie. Kortom, vraag door, wees kritisch en know your business.